COVID-19


Retningslinjer for Outdoor Fitness træning under COVID-19Det er i deltagernes interesse at vi overholder og følger de til enhver tid gældende retningslinjer udstedt af myndighederne.  


Såfremt forsamlingsforbudet under udførsel at udendørstræning gælder for mindre end det antal som er tilmeldt dagens hold vil holdene blive opdelt af den ansvarlige træner, med en udpeget "leder" af holdet der vil blive instrueret for dagens træning. 


For al træninger gælder at der skal holdes 1-2 meters afstand som anbefalet af myndighederne ved enhver udøvelse af træning. 


Deltagerne drager selv ansvar for at afspritte hænder og personligt træningsudstyr.


Hvis en deltager efter træning blive konstateret Covid-19 positiv, skal det meddels til trænerne snarest mulig, der vil iværksætte orinetering til deltagerne, hvis ikke dette gøres via myndighederne. 


Deltager skal anmelde deres deltagelse på Team Outdoors Facebook gruppe, så deltagerne kan spores i tilfælde af smitte. 


Følg altid myndighedernes anvisning, hold afstand og pas godt på dig selv og andre. - God træning


 

Holdopdeling


Under COVID-19 opdeler vi holdene så der er 10 deltager inkl. træner på hvert hold. 


Følg med på Facebook og se hvordan dagens hold er opdelt. (kræver medlemsskab)